Zsámbéki Premontrei  Gimnázium Szakiskola Szakközépiskola Szakiskola lakatos képzés
Szakiskola kőműves képzésSzakiskola  pincér képzés
Szakiskola szakács képzésSzakiskola  Szociális gondozó és ápoló képzés
Szakiskola női szabó képzésSzakiskola Asztalos képzés

 

SAP

 


MUNKATERV 2016-2017 részletek>>
Órarend
2016-2017-es tanév második félév
nappali képzés részletek>>
Órarend
2016-2017-es tanév második félév
esti képzés részletek>>

Az iskola hivatalos facebook oldala:

Ideiglenes felvételi jegyzék
2017-2018-as tanévre részletek>>
 
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
Szent Norbert Tanösvény Zsámbék
 
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
 
Kérjük támogassa adója 1%-ával a
Szent Norbert Karitatív Alapítványt az 18660465-1-13 adószámon! Köszönjük!
premontreinoverek.hu
 
 
Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola

ZSÁMBÉKI PREMONTREI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM és SZAKKÖZÉPISKOLA

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola

Az iskolát a Gödöllői Premontrei Perjelség és a Premontrei Női Kanonokrend alapította Zsámbéki Szakmunkásképző és Speciális Szakiskola néven 1996. május 2-án.

Az alapító attól a felismeréstől vezetve határozta el az iskola alapítását, hogy Zsámbék és környékének lakosai között számtalan fiatal kallódik, mivel megbízható családi háttér és kellő anyagi bázis híján nem tudták megszerezni azokat az ismereteket, készségeket és képességeket, amelyekkel értelmes és felnőtt emberhez méltó módon élhetik életüket. Szakképesítés híján nem találnak megfelelő munkát, s ezért remény sem volna helyzetük javulására. Emberi kapcsolataikat éretlenül és szegényesen alakítják. Nem találják életük értelmét, - lelki értelemben is máról - holnapra élnek.

Az iskola tanulóit felekezeti hovatartozás vagy hitbéli meggyőződésre való tekintet nélkül veszi fel. Ezért fontosnak ítéljük, hogy a tanulók világképét elsősorban a példaadás útján áll jogunkban formálni. A katolikus hitoktatásban való részvétel kötelező, de a vallás gyakorlása a tanulók személyiségi joga, s azt számon kérni rajtuk nem szabad. Az iskola nevelői keresztény meggyőződésüket vállalják a tanulók előtt. Ugyanakkor tisztelettel és megbecsüléssel nyilatkoznak a más vallású vagy istenhit nélküli emberekről, illetve arról, amit tetteikben, szavaikban vagy alkotásaikban értékesnek ítélnek. Ezt a magatartást igyekeznek a tanulókban is kialakítani. A toleranciát ugyanakkor a keresztény értékekkel szemben is elvárják, és megvédik hitüket és az egyházat a méltatlan támadásokkal szemben.

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola

Iskolai dokumentumok:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT >>

PEDAGÓGIAI PROGRAM >>

HÁZIREND >>

 

Titkársági információk beiratkozáshoz

A beiratkozás helyszíne: Zsámbék, Piac köz 8. (Az iskola "B" épülete.)

 

Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, korábbi bizonyítvány(ok).

 

A szakiskolába felvételizők, lehetőség szerint, hozzák magukkal az adóazonosító kártyájukat vagy az adóazonosító számukat illetve egy bankszámlaszámot, ahová havi fizetésüket utalhatjuk

 

További információ a 23/342-337 telefonszámon kérhető!

 

 Zsámbék Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola képzések