Zsámbéki Premontrei  Gimnázium Szakiskola Szakközépiskola Szakiskola lakatos képzés
Szakiskola kőműves képzésSzakiskola  pincér képzés
Szakiskola szakács képzésSzakiskola  Szociális gondozó és ápoló képzés
Szakiskola női szabó képzésSzakiskola Asztalos képzés

 

SAP

 

Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola

 

Zsámbéki Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola VAKÁCIÓ

 

Tanévkezdés

Az iskola tanévnyitó ünnepségét 2016. szeptember 1-jén, csütörtökön, 8 órától tartjuk a római katolikus templomban.

A tanévnyitó után osztályfőnöki órák lesznek, ahol a 2016/2017-es tanévvel kapcsolatos tájékoztatás után az adminisztrációs feladatokat kell elvégezni. Minden diákunk megjelenésére számítunk!

Szeptember 2-a, péntek: órarend szerinti, rendes tanítási nap.

 


 

Titkársági ügyelet és nyári beiratkozás

A nyári időszakban minden szerdán 9 és 12 óra között van titkársági ügyelet, a beiratkozással kapcsolatos ügyeket is ekkor tudják intézni.

A beiratkozás helyszíne: Zsámbék, Piac köz 8. (Az iskola "B" épülete.)

 

Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, korábbi bizonyítvány(ok).

 

A szakiskolába felvételizők, lehetőség szerint, hozzák magukkal az adóazonosító kártyájukat vagy az adóazonosító számukat illetve egy bankszámlaszámot, ahová havi fizetésüket utalhatjuk 2016. őszétől!

 

További információ a 23/342-337 telefonszámon kérhető!

 


 

Javítóvizsgák ideje

A javítóvizsgák 2016. augusztus 23-án, kedden lesznek 9 órától, az iskola "B" épületében (Zsámbék, Piac köz 8.)

Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!

 


 

Tankönyvosztás

A tankönyveiket két időpontban tudják átvenni a diákok:

  • - 2016. augusztus 26-án, pénteken, 10 és 15 óra között;
  • - 2016 augusztus 30-án, kedden, 10 és 15 óra között;
  • - A tankönyvosztás helye: "B" épület (Piac köz 8.) 005-ös terem.

Azoknak a diákoknak, akik ingyenesen jutnak tankönyvekhez, érvényes igazolással (MÁK-igazolás, családipótlék-szelvény, banki kivonat, határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről) kell rendelkezniük a tankönyvosztásnál. Akik korábban már leadtak 2016. október 1-jén is érvényes határozatot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, azoknak a diákoknak nem kell új határozatot behozniuk.

Azoknak a diákoknak, akiknek fizetniük kell a tankönyvekért, csak a KELLO-tól kapott és befizetett csekk ellenében vehetik át tankönyveiket. Névre szóló csekket a titkárságon lehet kérni.

 


 

Az esti gimnázium első tanítási napja

Az esti gimnázium osztályaiba folyamatosan zajlanak a felvételek a nyári titkársági ügyeletben. Első tanítási nap: 2016. szeptember 5-én, hétfőn, 15 órától. Minden diákot szeretettel várunk!

 


 

Lakatos tanulóink munkája a Petőfi utcában

Új kapuk kerültek a Petőfi Sándor utca 15. utcai határaira. A kovácsoltvas jellegű kapukat Fuchs Tibor és Kristály István - a Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola épület- és szerkezetlakatos szakoktatói - vezetésével az iskola tehetséges lakatos tanulói készítették el. A kapukhoz szükséges vasanyagok és alkatrészek költségeit, valamint néhány számunkra jól használható, korszerű gép és szerszám megvásárlását a Nemzeti Tehetség Program keretében elnyert pályázati támogatás biztosította. A tanulók szívesen vettek részt a közös munkában. Jóleső érzéssel töltötte el őket, ahogy összeállt egy termék saját kezük munkájával. A kapuk mellett elsétálva végzés után, évek múlva is büszkék lehetnek munkájuk eredményére.

A pályázati program keretében a tanulók meglátogatták a LINDAB Kft. iskolánk vonzáskörzetében működő biatorbágyi telephelyét is. A tanulók érdeklődéssel figyelték a számukra addig ismeretlen gépeket, berendezéseket és az ott dolgozó emberek munkakultúráját. Megismerhették egy korszerű munkahely munka- és balesetvédelmi szabályait. A vendéglátó cég az üzem bemutatása mellett nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a leendő szakemberek megismerjék azokat a termékeket, amelyeket később munkahelyeiken használni fognak.

Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Lakatos képzés

A képre kattintva nagyobb méretben is megnézhető

 

 

Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Nemzeti Tehetség Program

 


 

2016/2017-es tanévre felvettek

Felvettek listája

 


 

Felvételi tájékoztató - felvételi kódok

 

 

<< Letölthető PDF formátum >>

 


 

SZEREZZ ÉRETTSÉGIT SZAKKÉPZÉS UTÁN!

Szakmunkás végzettséggel iskolánkban - 2 tanév alatt - ingyenesen érettségit szerezhetsz!

A képzés idejére diákigazolvány jár!

 

A jelentkezés és beiratkozás időpontja: 2016. június 29-én, 9 és 12 óra között.

 

Részletes tájékoztatás az iskola titkárságán kérhető!

 

Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola www.zspsz.sulinet.hu

2072 Zsámbék, Piac köz 8. ( Térkép >>>)

Telefon és fax: 23/342-337 (nyáron, minden szerdán: 9 és 13 óra között)

 


 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS OKJ-s képzés

A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS OKJ-s képzés indul 2016 szeptemberétől, érettségivel rendelkező diákok számára!

 

A technikusi képzés 2 éves, gyakorlatközpontú.

 

Olyan szakembereket képzünk, akik a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat képesek ellátni, valamint megszerzik a szakács és pincér szakmák illetve a vendéglátó egységek vezetéséhez szükséges kompetenciákat. A képzés iskolarendszerű, ingyenes, nappali tagozatú.

 

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: 2016. június 29-én, 9 és 12 óra között.

 

Érdeklődni lehet: Szalontainé dr. Takács Katalin Tel.: 06-30/555-74-77

 


 

GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ-s képzés

A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ-s képzés indul 2016 szeptemberétől, érettségivel rendelkező diákok számára!

 

A technikusi képzés 2 éves, gyakorlatközpontú.

 

A képzés iskolarendszerű, ingyenes, nappali tagozatú.

 

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok elvégzésére alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, ezek adatbázisban történő tárolása, valamint a gazdasági feladatokat ellátó vállalatirányítási rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

 

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat informatikai eszközökkel történő megoldásában.

 

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: 2016. június 29-én, 9 és 12 óra között.

 

Érdeklődni lehet: Szalontainé dr. Takács Katalin Tel.:06-30/555-74-77

 

Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola www.zspsz.sulinet.hu

2072 Zsámbék, Piac köz 8. ( Térkép >>>)

Telefon és fax: 23/342-337 (nyáron, minden szerdán: 9 és 13 óra között)

 


 

ESTI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

A Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola esti gimnáziumi képzést indít 2016 szeptemberétől.

Jelentkezni lehet a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokba!

 

Az esti tagozaton a tanórák két napon, hétfőn és csütörtökön, többnyire 15:00 és 20:00 óra között kerülnek megtartásra. A tanulmányi munkát tanév közben írásbeli és szóbeli beszámolókon értékeljük. Az esti tagozatú oktatás lehetővé teszi minden tantárgyból az év közbeni érdemjegyszerzést, így félévkor és év végén nem feltétlenül kell minden tantárgyból vizsgázni!

 

A képzés során tanított közismereti tantárgyak:
• magyar nyelv és irodalom,
• történelem,
• matematika,
• hittan,
• fizika,
• földrajz,
• biológia,
• kémia,
• művészeti ismeretek,
• idegen nyelv - német vagy angol választás szerint.

 

Az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai:
• magyar nyelv és irodalom (írásbeli és szóbeli vizsga)
• matematika (írásbeli vizsga)
• történelem (írásbeli és szóbeli vizsga)
• idegen nyelv (írásbeli és szóbeli vizsga)

 

A kötelezően választandó 5. tárgy a következők egyike lehet:
• hittan,
• biológia,
• földrajz.

 

Az érettségire felkészítő képzés lehetséges időtartama 2 tanév azoknak, akik:
- a tanév megkezdéséig betöltik a 18. életévüket, - már rendelkeznek szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal, amelyet iskolarendszerű képzési formában szereztek közismereti tantárgyak tanulása mellett, vagy - a középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola) 9. és 10. osztályát eredményesen befejezték.

4 tanév azoknak, akik:
- a tanév megkezdéséig betöltik a 16. életévüket, - az általános iskola 8. osztályát eredményesen befejezték.

 

A képzés költségeiről:

 

Az esti tagozaton az oktatás a tanulók számára térítésmentes.

 

Az alapfeladat ellátásán túl biztosítottak támogatására alapítványi hozzájárulást kérünk, melynek összegét beiratkozáskor jelezzük (pl.: taneszköz, fénymásolás, adminisztráció).

 

A jelentkezés és beiratkozás időpontja: 2016. június-augusztus.

 

A jelentkezéshez, beiratkozáshoz a következőkre lesz szükség:
• személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya,
• szakmunkásképző vagy szakképzettséget igazoló iskolai bizonyítvány (ami igazolja a 9. és 10. osztály elvégzését közismereti tantárgyak tanulása mellett), (Az évfolyamokba sorolás az előző tanulmányok alapján történik, ezért nem elég hoznia a szakmai végbizonyítványt. Arra a bizonyítványára van szükség, amely az osztályzatait tartalmazza!) vagy
• iskolarendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben befejezett 9. és 10. osztály bizonyítványának fénymásolata, vagy
• általános iskolai bizonyítvány.

 

Részletes tájékoztatás az iskola titkárságán kérhető!

 

Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola www.zspsz.sulinet.hu

2072 Zsámbék, Piac köz 8. ( Térkép >>>)

Telefon és fax: 23/342-337 (nyáron, minden szerdán: 9 és 13 óra között)

 


 

Iskolánk telephelyei madártávlatból

 

Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék

 

A képre kattintva nagyobb méretben is megnézhető

 

 

 


 

Mi legyek, ha nagy leszek?

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola bemutatkozó összeállítását.

Szeretettel várjuk a diákokat iskolánkba, további kérdések esetén az iskola elérhetőségein állunk rendelkezésükre: a zspsz@zspsz.sulinet.hu internetcímen vagy a 23/565-337-es telefonszámon. A mielőbbi találkozás reményében,

Tisztelettel: Bottlik Zoltán intézményvezető

 


 

Tanévnyitó 2015.

 

Iskolai tanévnyitó Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Iskolai tanévnyitó Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Iskolai tanévnyitó Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Iskolai tanévnyitó Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Iskolai tanévnyitó Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék Iskolai tanévnyitó Premontrei Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Zsámbék

 

A kis képekre kattintva nagyobb méretben is megnézhetőek

 

 

 

 


Zsámbék - képeink a városról, ahol tanulunk, ahol dolgozunk, ahol élünk... ahol jó lenni!

Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20.

 

Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20. Zsámbék ünnepi fényei - 2015. aug. 20.

 

A kis képekre kattintva nagyobb méretben is megnézhetőek

 

 

 

 

 

 

Bemutatófilm iskolai életünkről